O

O mnie...

Fotografia...
jest dla mnie podróżą do ludzi, do miejsc.
Jest dla mnie spotkaniem i formą rozmowy.
Za każdym razem, wyruszam w tę drogę z ciekawością poznania.
Doświadczenie jest drogowskazem,
ale to człowiek jest dla mnie punktem wyjścia.
Emocja, gest, chwila...jutro nie będą już takie same.
Życie, to suma tych chwil.

Wyróżnienie Pawła Leśniaka przez Niezłe aparaty