O

O mnie...

Fotografia...
jest dla mnie podróżą do ludzi, do miejsc.
Jest dla mnie spotkaniem i formą rozmowy.
Za każdym razem, wyruszam w tę drogę z ciekawością poznania.
Doświadczenie jest drogowskazem,
ale to człowiek jest dla mnie punktem wyjścia.
Emocja, gest, chwila...jutro nie będą już takie same.
Życie, to suma tych chwil.